startup 10

Information om hur företag och arbetsplatser kan förebygga smitta av coronavirussjukdomen covid-19.

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids covid-19 genom nära kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.

Den här texten är en sammanfattning av WHOs dokument ”Getting your workplace ready for COVID-19”. Ta gärna del av informationen i sin helhet här.

 

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns två varianter av affischer/anslag med information om bla vikten av god handhygien. Det är av största vikt att följa myndigheternas uppmaningar och rekommendationer.

1. Enkla sätt att förebygga smitta av covid-19 på arbetsplatsen. Åtgärderna nedan bör vidtas direkt även om ingen smittad finns på företaget/arbetsplatsen:

Se över städrutiner. Inkludera att ytor, exempelvis bord och dörrhandtag, torkas av med desinfektionsmedel.
Se till att anställda har tillgång till desinfektionsmedel att torka av utrustning, exempelvis tangentbord och mobiltelefoner med.
Uppmana anställda, besökare och kunder att använda handsprit genom att placera ut detta på lämpliga ställen. Sätt upp affischer/anslag om vikten av god handhygien mm.

Informera om vikten av att tvätta händerna regelbundet och hålla minst en meters avstånd från personer som hostar eller nyser.
Informera anställda om att de ska sjukanmäla sig och stanna hemma när de är sjuka, även om de bara har lindriga sjukdomssymtom.

Sätt upp affischer/anslag om detta på arbetsplatsen.
Informera de anställda om vad som gäller för ersättning vid sjukdom och möjligheten att få smittbärarpenning när en person riskerar att vara smittad av covid-19.

2. Beakta risken för smitta vid planering och organisering av möten, sammankomster mm
Se över mötesformer. Vilka möten är nödvändiga att ha fysiskt? Vilka möten kan ersättas med telefon eller videomöten?

Håll er uppdaterade om eventuella restriktioner om möten och sammankomster som myndigheter kan besluta om.
Behåll deltagarlistor för eventuella större sammankomster och möten för att underlätta eventuell smittspårning.

Ha en beredskap för att en mötesdeltagare kan insjukna under mötet och hur detta i så fall ska hanteras.
Om en mötesdeltagare insjuknar är det viktigt att sprida den informationen till alla mötesdeltagare.
Påminn deltagare att hosta och nysa i armvecket.
Om det är möjligt, sträva efter att placera ut stolar med en meters mellanrum.
Om det är lämpligt öppna fönster eller dörrar t.ex. vid pauser.

3. Se över möjligheterna att minska och anpassa de resor som görs i tjänsten för att undvika smitta
Håll er uppdaterade kring smittspridningen och de reserestriktioner som finns.
Undvik icke nödvändiga resor, särskilt viktigt är detta för anställda som är äldre och tillhör en riskgrupp.
Förse anställda med små flaskor av handsprit som går lätt att ha med i sammanhang där inte möjlighet finns att tvätta händerna.
Anställda som återvänder efter en resa till ett område där covid-19 smitta förekommer bör hålla sig hemma i 14 dagar.

Säkerställ att personer som reser i tjänsten vet vad de ska göra och vem de bör kontakta om de skulle få symptom under en resa.

4. Förbered arbetsplatsen för när smitta av covid-19 konstaterats på orten
Håll er uppdaterade kring smittspridningen i Sverige och lokalt och informera de anställda. Enligt föreskrifterna om smittrisker ska arbetsgivaren göra en riskbedömning, denna kan behöva uppdateras.
Informera de anställda om var de kan hitta information.

Ha en beredskap för om en anställd blir smittad.
Om det är möjligt, tillåt arbete hemifrån.

Publicerad: 2020.04.01, Senast uppdaterad: 2020.04.01, Kategori: Corona-AG