COVID-19 POLICY PRIVATA HEM

Rekomendationer hos centralorganisationen för Sveriges allmännytta, Sabo, finns det än så länge bara generella riktlinjer om att minska smittspridning med följande hänvisning:

”Folkhälsomyndigheten har inte utfärdat några specifika riktlinjer för dem som arbetar eller bor i flerbostadshus med anledning av coronaviruset”

Privatvärdarnas branschorganisation Fastighetsägarna konstaterar också att det i första hand är andra instanser, såsom smittskyddsläkare och polis, som ansvarar för frågor kring exempelvis karantän, om det skulle bli aktuellt. Men gällande eventuell sanering skriver organisationen följande på sin sajt:

”Vid konstaterade fall av smitta av coronavirus eller annan samhällsfarlig sjukdom i en byggnad kan det bli aktuellt med sanering av vissa utrymmen i byggnaden. För att inte bidra till ytterligare smittspridning eller ineffektiva åtgärder bör fastighetsägare i en sådan situation föra dialog med smittskyddsläkare eller kommunens miljönämnd om lämpliga åtgärder.”

Svensk Städcenter förändrar sina städrutiner med anledning av den härjande smittorisken av COVID-19 Corona viruset.
Företaget eliminerar smittorisken inom de privata hemmen som anlitas med hjälp av ett decificeringsmedel vid namn LIFECLEAN. Detta medel som är typgodkänt av Landstinget samt av sjukhus dödar corona viruset samt andra förekommande virus till 100%.

Vid städrutinerna decificeras sådana områden som dagligen vidrörs av de boende som tex handfat, tappkran, handtag, spisknappar, dörrkarmar.

Svensk Städcenter förstärker med denna metod säkerheten samt tryggheten för sina trogna kunder ytterliggare ett steg.

Kvalitetsansvarig region Stockholm tillägger citat ”Vi hoppas de nya städmetoderna ger oss ett stort förtroende och att det kan bidra med att utvidga samarbetet med fler nöjda hemstädnings kunder.”

Varmt välkomna till oss !

Uppdaterad senast 2020-04-01